Name of project

Trung tâm hành chính Huyện Ủy Gia Lâm

Implementation category

Thiết kế Và Thi công

Location

10 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Acreage

Progress

Hoàn Thiện

Other projects